Lege cu privire la disconfortul olfactiv generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului

Lege cu privire la disconfortul olfactiv generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului

Declarație rectificativă pentru angajații aflați în somaj tehnic și care apar neasigurați

Sute de mii de angajați aflați în somaj tehnic apar ca neasigurați în sistemul public de sănătate, deși s-au plătit taxele. Ministerul Finanțelor Publice anunță printr-un comunicat pe site-ul propriu, că în ipoteza în care au apărut erori de înregistrare a persoanelor asigurate din cauza completării greșite de către angajatori a formularului 112, acesta trebuie … Continuă să citești Declarație rectificativă pentru angajații aflați în somaj tehnic și care apar neasigurați

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a … Continuă să citești LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative

Declaraţia privind beneficiarul real! LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unoracte normative

S-a eliminat obligația depunerii declarației anuale privind beneficiarii reali

S-a eliminat obligația depunerii declarației anuale privind beneficiarii reali, aceasta fiind obligatorie doar când intervine o schimbare în societate.

S-a anulat prin lege interdicția de a fi asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată, precum și obligația ca într-o cameră să aibă sediu social maxim o singură firmă

S-a anulat prin lege interdicția pentru firme și persoane fizice de a fi acționar unic în mai multe societăți cu răspundere limitată sau de a se asocia cu un acționar unic într-o asemenea societate.

Regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nurăspunde somației primite sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.

Declarația unică se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv. ANAF recomandă depunerea Declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Declarația unică se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv

LEGE privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precumşi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor … Continuă să citești LEGE privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precumşi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice

Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice Declarația unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, termen de depunere prelungit până la 30 iunie 2020. Dacã declaraţia unicã privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii: - pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi … Continuă să citești Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice

41,5 % din salariul de bază la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă din străinătate

Primele măsuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de bază la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani sau a tinerilor și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă din străinătate Angajații care au beneficiat de șomaj tehnic în contextul pandemiei de … Continuă să citești 41,5 % din salariul de bază la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă din străinătate

Situația contractelor individuale de muncă suspendate/încetate, la data de 28 mai 2020

Informare de presă Situația contractelor individuale de muncă suspendate/încetate, la data de 28 mai 2020 Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii:   Data 28.05.2020 Contracte individuale de muncă suspendate 595.672 Principalele categorii ·         Industria prelucrătoare: 167.073 ·         Hoteluri și … Continuă să citești Situația contractelor individuale de muncă suspendate/încetate, la data de 28 mai 2020