Ordin privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul:

ORDIN

Art. 1
Se aprobă procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2
(1) Obligația de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscalărevine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului ”Spațiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

Art. 3
(1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:
a) până la data de 30.06.2021 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin cu respectarea următoarelor termene:
a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit a), până la data de 30.06.2021.
b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit b), până la data de 30.11.2021.
c) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit c), în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Categoriile de informații cuprinse în declarația prevăzută la alin. (2) sunt detaliate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(4) Declarația prevăzută la alin. (2) se completează cu ajutorul programului de asistențăpus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Operatorii economici care depun declarația prevăzută la alin. (2) își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectivcele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 4
Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 19 iunie 2020, se abrogă.

Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordin și anexe / Referat de aprobare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Sursă: ANAF

Casă de marcat

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s