Regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nurăspunde somației primite sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.

Declarația unică se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv. ANAF recomandă depunerea Declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Declarația unică se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv

LEGE privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precumşi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor … Continuă să citești LEGE privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precumşi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice

Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice Declarația unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, termen de depunere prelungit până la 30 iunie 2020. Dacã declaraţia unicã privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii: - pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi … Continuă să citești Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice