ANAF continuă acțiunile de susținere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă acțiunile de susținere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale Contribuabilii care înregistrează obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, pot beneficia, în condițiile reglementate de O.G. nr. 6/2019, de o serie de facilități fiscale. Pentru accesarea facilității fiscale constând în anularea obligațiilor accesorii, până la … Continuă să citești ANAF continuă acțiunile de susținere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale

Lege privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de … Continuă să citești Lege privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

LEGE privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare

LEGE pentru modificarea art. 7 alin. (2) și (3) și a art. 10 dinLegea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. - La articolul 7 alineatele (2) și (3) și articolul 10din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, publicată în Monitorul Oficial al … Continuă să citești LEGE privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare

Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală

LEGE pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări … Continuă să citești Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală

Problemele privind recalcularea pensiilor, dar și posibile soluții, discutate de Ministrul Muncii și Protecției Sociale cu directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii

COMUNICAT DE PRESĂ "Problemele privind recalcularea pensiilor, dar și posibile soluții, discutate de Ministrul Muncii și Protecției Sociale cu directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii 45252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt întârziate conform statisticii Casei Naționale de Pensii Publice la nivelul lunii septembrie. Dintre acestea, unele ajung și până la 6 luni … Continuă să citești Problemele privind recalcularea pensiilor, dar și posibile soluții, discutate de Ministrul Muncii și Protecției Sociale cu directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii

LEGE pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

LEGE pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – (1) Lucrătorii expuși, în antecedentele profesionale, la agenți cancerigeni sau mutageni, așa cum sunt definiți de legislația românească în vigoare, respectiv la pulberi minerale pneumoconiogene, beneficiază de supravegherea stării de sănătate … Continuă să citești LEGE pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică

LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică Parlamentul României adoptă prezenta lege "CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii Art.1. - Prezenta lege reglementează condiţiile de acces la activitatea de emitere de monedă electronică şi de desfăşurare a acestei activităţi, condiţiile de desfăşurare a activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile … Continuă să citești LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică