Pregătiți-vă pentru BREXIT! În atenția agenților economici și a persoanelor fizice care au relații comerciale cu Marea Britanie

Pregătiți-vă pentru BREXIT! În atenția agenților economici și a persoanelor fizice care au relații comerciale cu Marea Britanie

Sursă: ANAF Direcția Generală a Vămilor

Lucruri de știut în vederea BREXIT-ului

„1. TREBUIE SĂ VĂ PREGĂTIȚI PENTRU 30 MARTIE 2019

Dacă acordul de retragere este rati cat înainte de 30 martie 2019, majoritatea efectelor juridice ale Brexitului se vor aplica de la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni, ale cărei condiții sunt prevăzute în proiectul de acord de retragere.

În absența unui acord de retragere, nu va exista o perioadă de tranziție și dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019.

Negocierile dintre UE și Regatul Unit privind termenii acordului de retragere sunt încă în curs. După încheierea negocierilor, acordul de retragere va trebui rati cat. Viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit poate negociată numai după ce Regatul Unit va înceta să mai e un stat membru al UE.

În plus, chiar dacă acordul de retragere este rati cat și în timpul perioadei de tranziție se ajunge la un acord privind viitoarea relație, aceasta va diferită de cea cu un stat membru al UE.

Prin urmare, pentru evitarea oricărei perturbări, toate întreprinderile vizate trebuie să se pregătească, să ia toate deciziile necesare și să nalizeze toate acțiunile administrative care se impun înainte de 30 martie 2019.

2. RESPONSABILITĂȚILE DIN CADRUL LANȚULUI DE APROVIZIONARE

În temeiul dreptului UE, întreprinderile au responsabilități diferite în funcție de poziția pe care o ocupă în lanțul de aprovizionare (de exemplu, producător, importator, distribuitor angro etc.). De pildă, post-Brexit, dacă întreprinderile din UE27 care cumpără mărfuri din Regatul Unit vor considerate importatori în sensul legislației UE privind produsele, respectivele întreprinderi vor avea un alt set de obligații în temeiul dreptului UE. Dacă primiți produse din Regatul Unit, ar trebui să evaluați de pe acum responsabilitățile care vă revin în temeiul dreptului UE.

3. CERTIFICATE, LICENȚE ȘI AUTORIZAȚII

Dacă activitatea dumneavoastră se bazează pe certi cate, licențe sau autorizații eliberate de autoritățile Regatului Unit ori de organisme cu sediul în Regatul Unit – sau deținute de o persoană stabilită în Regatul Unit –, se poate ca acestea să nu mai e valabile în UE post-Brexit. Este posibil să trebuiască să le transferați sau să solicitați unele noi, eliberate de un organism sau de o autoritate cu sediul în UE27. Acest lucru este valabil, în special, în cazul certi catelor, licențelor și autorizațiilor eliberate pentru mărfuri (de exemplu, în sectorul autovehiculelor sau al dispozitivelor medicale) și pentru servicii (de exemplu, în sectorul transporturilor, în sectorul radiodifuziunii sau în sectorul nanciar). Ar trebui să luați acum toate măsurile necesare pentru a transfera în UE27 certi catele, licențele sau autorizațiile eliberate în Regatul Unit sau să obțineți altele noi.

4. VAMĂ, TVA ȘI ACCIZE

În domeniul vamal și în ceea ce privește impozitele indirecte, există o foarte mare diferență între transportarea mărfurilor pe teritoriul UE sau către/dinspre o țară terță. Post-Brexit, activitățile comerciale cu Regatul Unit vor deveni mai complexe în ceea ce privește procedurile vamale și procedurile în materie de TVA. Dacă faceți schimburi comerciale cu întreprinderi din Regatul Unit, ar trebui să vă familiarizați cu procedurile și normele UE care se vor aplica post-Brexit, în special dacă până acum ați avut o experiență redusă sau nu ați avut deloc experiență în materie de schimburi comerciale cu țările terțe.

5. REGULILE DE ORIGINE

Atunci când exportă produse către țările terțe cu care UE a încheiat un acord de liber schimb, exportatorii pot bene cia de un regim tarifar preferențial dacă produsele au su cient „conținut din UE” conform regulilor de origine. Post-Brexit, factorii de producție din Regatul Unit care contribuie la produsul nit nu vor mai putea considerați conținut din UE. Prin urmare, ar trebui să vă analizați lanțurile de aprovizionare și să începeți să tratați orice factor de producție din Regatul Unit ca ind „neoriginar”, pentru a asigura originea preferențială din UE a mărfurilor dumneavoastră.

6. INTERDICȚII ȘI RESTRICȚII PRIVIND IMPORTUL/ EXPORTUL DE MĂRFURI

Pentru a proteja sănătatea, siguranța și mediul, normele UE restricționează importul/exportul anumitor mărfuri către și din țările terțe – de exemplu, animale vii, produse de origine animală și anumite plante și produse vegetale, cum ar ambalajele din lemn. Importurile/exporturile de anumite produse fac obiectul unor autorizații sau noti cări speci ce, de exemplu în cazul materialelor radioactive, al deșeurilor sau al anumitor substanțe chimice. Post-Brexit, mărfurile care au ca destinație Regatul Unit sau care sunt expediate din Regatul Unit vor face obiectul acestor norme ale UE. Ar trebui să luați măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu interdicțiile și restricțiile UE în materie de import/export.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În prezent, datele cu caracter personal pot circula liber între statele membre ale UE. Post-Brexit, transferul datelor cu caracter personal din UE către Regatul Unit va în continuare posibil, dar va face obiectul unor condiții speci ce prevăzute în dreptul UE. Întreprinderile care transmit în prezent date cu caracter personal către Regatul Unit trebuie să aibă în vedere faptul că această operațiune va deveni un „transfer” de date cu caracter personal către o țară terță. În cazul în care nivelul de protecție a datelor cu caracter personal din Regatul Unit este în esență echivalent cu cel din UE și sunt îndeplinite anumite condiții, Comisia Europeană poate adopta o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, care va permite transferul fără restricții de date cu caracter personal către Regatul Unit. Totuși, întreprinderile trebuie să evalueze dacă, în absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, sunt necesare măsuri pentru asigurarea faptului că aceste transferuri rămân posibile.”

Citește informațiile complete aici.

eu-1473958_640

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s