ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

ORDIN Nr. 3200/2018 din 20 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele" Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declara ve prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările … Continuă să citești ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

Au fost publicate noile formulare 205, 207 și 230

În secțiunea ”formulare fiscale și ghid de completare au fost publicate noile formularele 205, 207 și 230. FORMULARELE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR 205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (OPANAF 48/2019). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru … Continuă să citești Au fost publicate noile formulare 205, 207 și 230

Legea ZOOTEHNIEI

CAPITOLUL I Dispoziţii generale   Art. 1. – Prezenta lege reglementează creşterea şi exploatarea, ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral, având ca scop realizarea următoarelor obiective: a) creşterea şi ameliorarea genetică a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic; … Continuă să citești Legea ZOOTEHNIEI

România aderă la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, ratificată prin Decretul nr. 451/1972

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Articol unic. – România aderă la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, ratificată prin Decretul nr. 451/1972. 10 Ianuarie … Continuă să citești România aderă la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, ratificată prin Decretul nr. 451/1972

Lege: Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. – … Continuă să citești Lege: Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi … Continuă să citești LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

LEGE pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Aspecte … Continuă să citești Limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020