Tichete de masă 2018. Propunerea Ministerului Muncii

Propunere modificare valoare nominală a unui tichet de masă. MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Ordin nr. ......... din ................. pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masăpentru semestrul II al anului 2018 Ministrul muncii și justiției sociale numit în funcție în baza Decretului Președintelui României nr. 608 din 29 iunie 2017 pentru numirea … Continuă să citești Tichete de masă 2018. Propunerea Ministerului Muncii

ANAF oferă contribuabililor servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală oferă contribuabililor servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h, sunt uşor de accesat şi nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal, respectiv: -Spaţiul privat virtual (SPV) oferă contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi … Continuă să citești ANAF oferă contribuabililor servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h

Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat

Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat Persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. Începând cu data de 22 octombrie 2018 … Continuă să citești Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat

Case de marcat facilități, obligații, termene

Case de marcat facilități, obligații, termene Despre aparatele de marcat electronice fiscale Instituirea obligației de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic a fost determinată în principal de necesitatea de a: ●  combate în regim de maximă urgență o fraudă fiscală, a asigura o mai bună monitorizare a activității operatorilor economici … Continuă să citești Case de marcat facilități, obligații, termene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: România nu s-a conformat obligației de a închide 68 de depozite de deșeuri neconforme

Ministerul Mediului a luat act, în data de 18 octombrie a.c., de conținutul Hotărârii Curții de Justiție a U.E. în Cauza C-301/2017, în legătură cu care face următoarele precizări: La solicitarea Comisiei Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a constatat faptul că România nu s-a conformat obligației de a închide 68 de depozite de … Continuă să citești Curtea de Justiție a Uniunii Europene: România nu s-a conformat obligației de a închide 68 de depozite de deșeuri neconforme

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ – REGLEMENTARE

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ - REGLEMENTARE Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, Republicată,cu modificările și completările ulterioare HG Nr. 855 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul … Continuă să citești UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ – REGLEMENTARE

Pornind de la propunerea României, Consiliul miniștrilor Mediului din UE a aprobat stimularea accesului la vehicule ecologice pentru statele membre unde acestea dețin o cotă de piață redusă

După mai bine de 13 ore de negocieri, Consiliul miniștrilor Mediului din Uniunea Europeană a aprobat marți, 09 octombrie 2018, noua formă a Regulamentului privind standardele de emisii CO2 pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Astfel, a fost menținută propunerea Comisiei Europene pentru obiectivele de reducere a emisiilor cu 15% pentru anul 2025, pentru ambele … Continuă să citești Pornind de la propunerea României, Consiliul miniștrilor Mediului din UE a aprobat stimularea accesului la vehicule ecologice pentru statele membre unde acestea dețin o cotă de piață redusă

Consiliul miniștrilor Mediului din UE dezbate țintele de emisii din sectorul auto pentru perioada următoare

În cadrul lucrărilor Consiliului miniștrilor Mediului din Uniunea Europeană, reprezentații statelor membre au dezbătut propunerile pentru perioada următoare. Propunerea inițială a Comisiei Europene, din noiembrie 2017, prevede reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și autoutilitarele noi până în 2030, cu un obiectiv intermediar vizând reducerea cu 15% până în 2025. În cadrul … Continuă să citești Consiliul miniștrilor Mediului din UE dezbate țintele de emisii din sectorul auto pentru perioada următoare

Transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei se poate face: - Prin e-mail, în format scanat; sau - Prin poştă, cu specificaţia pe plic "prelungire/reluare drepturi ICC"; sau - Direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului București. … Continuă să citești Transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII COPILULUI

SE APLICĂ ÎN CAZUL: persoanelor ai căror copii se nasc începând cu 1 iulie 2016 persoanelor ai căror copii s-au născut înainte de 1 iulie 2016, dar care nu au îndeplinit condițiile de acordare prevăzute de lege, anterior acestei date BAZA LEGALĂ PĂRINȚI CU COPII- CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE pentru creșterea copilului până la împlinirea de către … Continuă să citești INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII COPILULUI

Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Comunicat de presă Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale Guvernul României a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Proiectul de lege prevede creșteri etapizate ale punctului de pensie, până în anul 2021, pentru ca, din anul 2022, să fie … Continuă să citești Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic este obligatorie !

Dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic este obligatorie ! Prin OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, au fost create premisele înlocuirii aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat … Continuă să citești Dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic este obligatorie !

MĂSURI ÎN PREMIERĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DIN ROMÂNIA

TVA DE 5% PENTRU INVESTITORI ȘI REDEVENȚE ZERO PENTRU UTILIZAREA APELOR GEOTERMALE ȘI MINERALE Turismul din România este unul dintre principalele obiective ale Planului de Acțiune septembrie-decembrie 2018 al Guvernului României. În acest sens, două dintre cele mai importante măsuri care au ca scop dezvoltarea turismului au fost adoptate, astăzi, prin ordonanță de urgență. Cota … Continuă să citești MĂSURI ÎN PREMIERĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DIN ROMÂNIA

LEGE privind distribuţia de asigurări

LEGE privind distribuţia de asigurări Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SENATUL Art. 1. – Domeniul de aplicare (1) Prezenta lege reglementează: a) activitatea de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare, denumită în continuare activitate de distribuţie; b) organizarea şi funcţionarea distribuitorilor de asigurări şi reasigurări, supravegherea activităţii de distribuţie şi a altor … Continuă să citești LEGE privind distribuţia de asigurări

Modificarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

Modificarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor Prin H. G. nr.742/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 828/ 27.09.2018,  se modifică vechiul Regulament pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor aprobat prin HG nr. 925/1995. Pentru punerea în aplicare … Continuă să citești Modificarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

ANAF a publicat situațiile financiare interimare privind distribuirea trimestrială a dividendelor

Situații financiare interimare privind distribuirea trimestrială a dividendelor Pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost publicat PDF-ul inteligent– Situații financiare interimare, necesar generării S1120-S1121-S1122, întocmite potrivit OMFP nr.3067/2018. Situațiile financiare interimare conțin: F10 – BILANȚ F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE Situațiile financiare interimare sunt valabile începând cu trimestrul … Continuă să citești ANAF a publicat situațiile financiare interimare privind distribuirea trimestrială a dividendelor

GHID privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului

GHID privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) - Sinteza - Când s-au aprobat normele de aplicare privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC)? Normele de aplicare a CICC au fost aprobate în ședința Guvernului din data de 22 iunie 2016 prin Hotărârea Guvernului nr. 449/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, … Continuă să citești GHID privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului