LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – La articolul 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

„(3) În timpul desfăşurării activităţii în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, pe perioada participării la intervenţii sau a pregătirii în vederea participării la acestea, voluntarii beneficiază de drepturile profesioniştilor în domeniu, cu excepţia drepturilor salariale.

(4) În caz de accident suferit în timpul intervenţiei de urgenţă sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) şi art. 331 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Art. II. – Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 18 ind 1 – Asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. f) nu li se aplică prevederile art. 18 lit. b) şi d).”

3. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

„Art. 331. – (1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. f) care au suferit un accident de muncă în timpul intervenţiei în situaţii de urgenţă sau al pregătirii în vederea participării la acestea, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului de muncă.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi se plăteşte de către casele teritoriale de pensii din fondurile cu această destinaţie.”

Art. III. – La alineatul (1) al articolului 30 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti, precum şi accidentul suferit în timpul intervenţiei de urgenţă sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, pe durata efectuării serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale.”

 

Art. IV. – Articolul 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

„q) voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Alineatul (1 ind 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1 ind 1) Persoanele care au dobândit calitatea de asigurat în baza alin. (1) lit. c) şi q) nu pot avea la rândul lor coasiguraţi.”

Art. V. – La alineatul (1) al articolului 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

„q) voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Sursă: Camera Deputaților

occupational-safety-and-health-1038550_640

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s