LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere Parlamentul României adoptă prezenta lege. Promulgata prin Decret nr. 555/2018, devine Legea nr.188/2018. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Obiect Prezenta lege stabileşte normele pentru controlul emisiilor în aer, de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) şi pulberi, … Continuă să citești LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

LEGE privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor)

LEGE privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor) CAPITOLUL I Dispoziţii generale … Continuă să citești LEGE privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor)