Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, care stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul, organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii

Guvernul a aprobat joi, 5 iulie, printr-o hotărâre, Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, care stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul, organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii. Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplică tuturor construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de … Continuă să citești Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, care stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul, organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii

Începând cu 01.07.2018 contribuabilii au obligația plății impozitelor, contributiilor, taxelor și a altor obligații fiscale stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală într-un singur cont prin întocmirea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului potrivit art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare

Plata obligatiilor fiscale La data de 01.07.2018 au intrat în vigoare: - OPANAF nr. 1612/28.06.2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic; -  OPANAF nr. 1613/28.06.2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale. Prin intrarea în vigoare a actelor … Continuă să citești Începând cu 01.07.2018 contribuabilii au obligația plății impozitelor, contributiilor, taxelor și a altor obligații fiscale stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală într-un singur cont prin întocmirea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului potrivit art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare