LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 10 octombrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, în cazul funcţionarilor publici, se suspendă pe perioada exercitării funcţiei publice.»”

 

2. La articolul unic punctul 4, alineatele (1), (3), (5) – (7) şi (9) ale articolului 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 37. – (1) Produsele medicinale veterinare se comercializează în conformitate cu cerintele stabilite de Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor, numai din depozite farmaceutice veterinare, puncte farmaceutice veterinare şi farmacii veterinare inregistrate/autorizate sanitar-veterinar. ……………………………………………………………………………………………………..

(3) Activitatea din cadrul farmaciilor veterinare şi al punctelor farmaceutice veterinare se desfăşoară în coordonarea şi în responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică. ……………………………………………………………………………………………………..

(5) Produsele medicinale veterinare, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege, pot fi comercializate cu amănuntul prin farmacii veterinare şi puncte farmaceutice veterinare, cu sau fără prescripţie, după caz; lista produselor medicinale veterinare care se comercializează pe bază de prescripţie, precum şi condiţiile de comercializare a acestora se stabilesc de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(6) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează prin unităţi autorizate sanitar-veterinar, pe bază de prescripţie.

(7) Produsele medicinale veterinare care conţin substanţe din categoria stupefiante, psihotrope, sunt utilizate şi se administrează de către medicii veterinari sau de personalul cu studii medii veterinare sub coordonarea directă a medicului veterinar, atât la sediul unităţilor de asistenţă medicală veterinară, cât şi în condiţii de teren; medicul veterinar întocmeşte şi păstrează un registru de evidenţă a acestor produse medicinale veterinare, care este prezentat organelor de control sau de inspecţie, la solicitarea acestora. ……………………………………………………………………………………………………..

(9) Este interzisă comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare cu timp de aşteptare, a produselor medicinale veterinare altele decât cele cu timp de aşteptare, care se eliberează pe bază de prescripţie medicală veterinară, fără dovada acesteia, a produselor medicinale veterinare biologice şi antibiotice, a produselor medicinale veterinare ce conţin substante hormonale, tireostatice şi betaagoniste, a produselor care conţin substanţe din categoria psihotrope, stupefiante, precum şi a produselor medicinale veterinare care conţin substanţe aflate sub control naţional; în cazul în care, prin legislaţia europeană, comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare este altfel reglementată, prevalează prevederile legislaţiei europene.”

 

3. La articolul unic punctul 4, după alineatul (10) al articolului 37 se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Farmaciile comunitare au obligaţia de elibera produsele de uz uman în baza prescripţiilor medicale veterinare emise în situaţiile în care nu există un produs medicinal veterinar similar autorizat pentru a fi comercializat pe piaţa din România.

(12) Exploataţiile care deţin animale şi sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, pot achiziţiona produse medicinale veterinare pe bază de comandă vizată de către un medic veterinar de liberă practică care asigură asistenţă medicală veterinară sau care care a consultat animalul/animalele şi a stabilit diagnosticul sau care a monitorizat permanent starea de sănătate a animalului/animalelor.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Citește LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar aici.

Curtea Constitutionala decide: (D.C.C. nr.389/2018).

Sursă: Camera Deputaților

cone-of-shame-2093433_640

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s