LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Sunt recunoscuţi şi protejaţi ca titulari ai dreptului de autor, persoanele fizice sau juridice, care au dobândit această calitate prin moştenire sau cesiune, în condiţiile legii, precum şi editorii de opere muzicale şi de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale şi care au dreptul cel puţin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

(5) Este considerat utilizator orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acţiuni condiţionate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensaţii către aceştia şi care nu acţionează în calitate de consumator.”

7. La articolul 1231 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;”

….

27. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 135. – (1) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la desfăşurarea adunării generale:

a) darea de seamă anuală;
b) repertoriul actualizat;
c) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se depun la Oficiul

Român pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.”

Citește integral aici.

FullSizeRender

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s