Raportarea către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului se face până la 31 martie a anului următor celui de raportare

Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor   "Art. 49. - (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri … Continuă să citești Raportarea către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului se face până la 31 martie a anului următor celui de raportare