Prelucrarea datelor cu caracter personal. Notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

DECIZIA nr. 200 din 14 decembrie 2015

Nu este necesară notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu excepţia următoarelor prelucrări de date cu caracter personal:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenenţa sindicală sau starea de sănătate şi viaţa sexuală; (ex: sondaje şi cercetare de piaţă,  colectare donaţii pentru persoane cu dizabilităţi)

b) prelucrarea datelor genetice şi biometrice; (ex: cercetare ştiinţifică)

c) prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicaţii electronice; (ex: monitorizarea/securitatea persoanelor şi/sau bunurilor publice/private prin utilizarea  GPS-ului)

d) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale aplicate persoanei vizate; (ex: sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit);

(*numai în cazul entităţilor de drept privat)

e) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea şi/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea  (ex: crearea şi utilizarea de profiluri ale persoanelor vizate în vederea transmiterii unor newsletteruri, monitorizarea activităţii angajaţilor pe internet, semnalarea încălcării codurilor de conduită în mediul privat –  whistleblowing); 

f) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice; (ex: rapoarte de credit)

(*numai în cazul entităţilor de drept privat)

g) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată în cadrul activităţilor de marketing direct;

h) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice; (ex: publicarea rezultatelor la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare, utilizarea catalogului on-line );

i) prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la lit. a) referitoare la propriii membri, efectuată de asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial exclusiv în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, în măsura în care datele sunt dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.

Notificarea nu este necesară atunci când prelucrarea este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal către statele situate în afara Uniunii Europene, a Zonei Economice Europene, precum şi către statele cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut, prin decizie, un nivel de protecţie adecvat va face obiectul notificării autorităţii.

Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora într-un stat terţ, trebuie notificată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, anterior începerii prelucrării, conform prevederilor Deciziei nr. 52/2012 (excepţie: prelucrarea efectuată de o persoană fizică, pentru uz personal, printr-un sistem de supraveghere care captează imagini inclusiv din spaţii publice).

Excepţiile de la obligaţia de a notifica nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu precădere  a celor privind asigurarea drepturilor persoanelor vizate, precum şi asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor.

DEPUNERE NOTIFICARE ONLINE aici.

Noul Regulament General de Protecția Datelor, Regulament (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aici.

Sursă: aici.

Captură de ecran din 2018.02.23 la 10.53.04.png

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s