Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu

Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; Conform art. 9 alin … Continuă să citești Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu