Regimul deșeurilor pentru service-urile AUTO!

Operatorii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere şi reparaţii auto au obligaţia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele şi piesele înlocuite (de ex: cauciucuri uzate, ulei uzat, baterii și acumulatori etc.), care constituie deşeuri, către operatorii economici autorizaţi, potrivit prevederilor cuprinse în Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, aceștia fiind obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat, în lista deșeurilor prevăzută de H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de producători și deținători de deșeuri, atelierele de întreţinere și reparaţii auto au următoarele obligaţii:

– valorificarea acestora, aplicând principiile ierarhiei deșeurilor și anume:

a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea;
precum și de a nu a pune în pericol sănătatea umană şi de a nu dăuna mediului, în special:
a) a nu genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
b) a nu crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) a nu afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

– de a efectua operaţiunile de tratare a acestora respectând principiile menționate mai sus, sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

– obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011, sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

– să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanţe ori materiale.

– să asigure evidenţa gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H. G. nr. 856/2002 și să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului. Operatorii economici sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deșeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

Având în vedere prevederile Legii nr.249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, atelierele de întreţinere și reparaţii auto în calitatea de producători și deținători de deșeuri de ambalaje (cod 15.01), prevăzute în anexa nr. 2 la H. G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea desfașurată, au obligaţia valorificării/încredinţării deșeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie. Această obligație nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor. Conform prevederilor Legii nr.211/2011, ambalajele vor fi colectate separat, asigurându-se cel puţin colectarea separată a următoarelor categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Substanțele periculoase pentru om și mediu cum ar fi spre exemplu freonul folosit la instalațiile de climatizare auto, sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare, iar în conformitate cu prevederile art.28 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care gestionează aceste substanțe au următoarele obligaţii:

a) să ţină evidenţă strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

b) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică.

c) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

Sursă foto: freepik.com

FullSizeRender 10

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s