Modificări fiscale 2018

Modificări fiscale cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2018:

Impozit pe profit

 • Norma privind limitarea deductibilității dobânzii;
 • Impozitarea transferului transfrontalier de bunuri de afaceri (taxă de ieșire);
 • Societățile străine controlate (regulile CFC);
 • Norma generală anti-abuz (Norma generală anti-abuz ar trebui să se aplice entităților supuse impozitului pe profit, în corelație cu art. 11 din Codul fiscal din România);

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor (impozitul pe cifra de afaceri)

 • Definiția microîntreprinderii („microîntreprinderii” va include toate companiile private care au o cifră de afaceri sub pragul de 1 milion de euro și care sunt active (nu și cele aflate în faliment sau în proces de lichidare). Se elimină posibilitatea de a opta între impozitul pe profit și impozitul pe cifra de afaceri;
 • Cotele de impozitare – Cotele de impozitare vor fi de 3% pentru microîntreprinderile fără angajați și 1% pentru microîntreprinderile cu cel puțin un angajat (anjat cu normă întreagă).

 Impozitul pe venit

 • Venitul impozabil – Venitul impozabil va include: venitul obținut din transferul a mai mult de 2 autoturisme din patrimoniul personal într-un an fiscal și câștigurile din tranzacționarea, în nume personal, a instrumentelor financiare, inclusiv cele derivate;
 • Cotele de impozitare – Cota impozitului pe venitul va fi de 10% (în loc de 16%);
 • Veniturile din activități independente – Plățile în avans pentru impozitul din drepturi de autor vor fi reținute cu o cotă de impozitare de 7% (anterior 10%). Cota standard de 10% se va aplica pentru calculul impozitului pe venit final. Impozitul pe veniturile din activități independente ar trebui să fie recalculat de către autoritățile fiscale, după plata CAS/CASS;
 • Veniturile salariale –  Cota impozitului pe veniturile din salarii va fi de 10%;
 • Contribuții sociale obligatorii – Contribuția la fondul de pensii (CAS), Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS); Contribuția la asigurările de muncă (CAM);
 • Contribuția la fondul de pensii (CAS)
 • Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) – Cota CASS va fi de 10% și se va aplica veniturilor obținute după 1 ianuarie 2018;
 • Contribuția la asigurările de muncă (CAM)
 • Măsuri tranzitorii
 • Taxa pe valoarea adăugată – Exercitarea dreptului de deducere a TVA. Deducerea TVA-ului aferent intrărilor va putea fi refuzată de autoritățile fiscale, numai dacă acestea demonstrează (dincolo de orice îndoială) că persoana impozabilă știe sau ar fi trebuit să știe că tranzacția face parte dintr-un lanț de tranzacții frauduloase.
 • Spli TVA
 • Accize
 • Taxe locale – Impozitul pe vehiculele utilizate pentru transportul de mărfuri (cu o greutate de peste 12 tone) este ajustat în conformitate cu reglementările UE (creștere de aproximativ 7%).

FullSizeRender 9

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s